Follow Us
Also Visit
KrebsBunn5 avatar

KrebsBunn5

Location Belgium flag Belgium
Age: 80 years old
Joined Sep 12, 2017
(9 months ago)
Last Seen Sep 12, 2017
(9 months ago)
Favorited 0 fonts
Rated 0 fonts
Commented 0 times
Tagged 0 times
Downloads 0 fonts
Points 0

Sedekah adalah isti­­lah dalam Agama islam yang berarti pemberian ataupun amal seseorang kepada orang-orang lain berdasar pada su­­ka bersedia, seperti misalnya mengeluarkan har­ta dengan pedoman mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Namun sedekah swasembada artinya raya, ti­dak cuma mengeluarkan rezeki. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk reputasi adalah sedekah” (HR Muslim).

keajaiban sedekah untuk bersedekah kira kaum Muslimin juga terdapat pada Alquran, ialah: ‘’Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, hanya bisikan-bisikan daripada orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri infak, atau mengamalkan ma’ruf alias menga­da­kan perbaikan di antara oknum. Dan ba­rang­siapa yang berbuat demikian sebab men­cari keridhaan Allah, jadi kelak Abdi akan meluluskan kepadanya pahala yang gede. ’’

sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Baru se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan pada siang hari secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat pahala di sebelah Tuhannya. Tiada kekhawatiran terhadap mereka serta tidak (pula) mereka masygul. ”

<img src="http://3.bp.blogspot.com/-EJLgUi6jh3s/UNYNFHYuoWI/AAAAAAAAA5c/Y_-YHHROH7s/s260/533820_479629742057732_2010305352_n.jpg" />

Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW ber&shy;sab&shy;da: “Bersegeralah bersedekah, pokok ba&shy;la gagal tidak tahu bisa merintis sede&shy;kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da&shy;pat menghapus lemah sebagaimana air me&shy;ma&shy;damkan api (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men&shy;da&shy;pat panji-panji di tarikh kiamat. Rasulullah saw SAW berfirman, “Seorang yang bersedekah de&shy;ngan tangan kanannya, ia menyengapkan amal&shy;nya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak menge&shy;tahui apa-apa yang disedekahkan oleh ta&shy;ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

Namun menzakatkan pun juga ada adat cara&shy;nya supaya sedekah yang diberikan luar biasa da&shy;pat jadi amal yang baik. Bersedekah ha&shy;rus daripada hasil yang halal, semua perkara atau uang yang kita sedekahk

http://pondokislami.com/10-keutamaan-sedekah-beserta-ayat-al-quran-dan-hadist-tentang-sedekah-shodaqoh.html
Recent Activity
Not much activity lately ...