Follow Us
Also Visit

Art font

— Created in by

thumbnail
Art font by ATRAX
Download
2,805 downloads
Add to Favorites
31 favorites (show)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 votes
Personal Use
Commercial Use
Contact Designer
80pt
Art sample text
Art (Version 1.000;P) art.otfView Font Info 100 characters — View All

0 Comments

    No comments yet.
or sign up to post a comment.

Tags

My Tags

No tags yet.

About

Added (almost 11 years ago) by
fontspace avatar fontspace

Copyright

Copyright (c) atrax, 2004. All rights reserved.

License

:: [L I C E N C J A] :: <br> <br>:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafa³ Brzezinski <br>font zawiera du?e i ma3e litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne. <br> <br>:: mo?esz : <br>--->tworzya dowoln1 ilo?a kopii fonta <br>--->instalowaa fonta na dowolnej liczbie komputerów <br>---> wykorzystywaa go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, ?e nie maj1 one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój w3asny u?ytek a nie w celu zarobienia pieniedzy] <br>---> udostepniaa fonta na stronie www ale pod warunkiem, ?e zachowasz plik z czcionk1 bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta <br> <br>:: bez zgody autora nie mo?esz modyfikowaa pliku z fontem, a szczególnie zmieniaa nazwy fonta, usuwaa informacji o autorze, usuwaa pliku z licencj1 <br> u?ywaa fonta do jakichkolwiek dzia3an komercyjnych <br> sprzedawaa fonta albo udostepniaa go na p3atnych, lub cze?ciowo p3atnych stronach www <br> <br>:: wszelkie uwagi prosze kierowaa na adres : antrax27@wp.pl <br>Rafa3 Brzezinski <br> <br>:: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl <br> <br>Jeœli chesz u¿ywaæ tego fonta w celach komercyjnych proszê o kontakt. <br> <br>ATRAX <br>Rafa3 Brzezinski <br>antrax27@wp.pl <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------- <br>The font ART that was designed by me, <br>contains large & small letters, digits <br>and some punctuations. <br> <br>It's freeware. <br>You can use it in your private projects, <br>if you want to put it to the commercial <br>projects please let me know. <br> <br>font can be redistributed in condition <br>that it will be free of charge <br>and with this readme file attached. <br> <br>Hope you like ARTand it will be <br>useful in your work :) <br> <br> <br>ATRAX <br>Rafa3 Brzezinski <br>antrax27@wp.pl

Version

Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.38

Trademark

Art is a trademark of atrax.

Vendor

atrax
More info