Follow Us
Also Visit

Priangan font

— Created in by

thumbnail thumbnail
Image for Priangan font
Download
225 downloads
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 vote
Personal Use
Commercial Use
Contact Designer

Priangan.ttf (v.2.00) adalah Aksara Sunda baku yang didesain mengacu kepada aksara Sunda Kuna asalnya, dengan penambahan tanda baca dan beberapa aksara pasangan.

80pt
Priangan - Aksara Sunda sample text
Priangan - Aksara Sunda (Version 1.00 De) Aksara Sunda -Priangan.ttfView Font Info 131 characters — View All

0 Comments

    No comments yet.
or sign up to post a comment.

My Tags

No tags yet.

About

Added (almost 2 years ago) by
IndraAfri avatar IndraAfri
Last updated (1 year ago)

Description

Aksara Sunda Baku nyaéta aksara Sunda kiwari nu diadaptasi ti aksara Sunda kuna. Teu sagemblengna sarua jeung aksara aslina. Aya sababaraha aksara nu dimodifikasi ti aksara aslina. Aya ogé aksara anu beda pisan jeung aksara aslina, contona aksara Nya, Ma, jeung I. Numutkeun filolog anu nyieun aksara ieu, tujuannya taya lian supaya barudak kiwari gampang ngalarapkeunna. Salian ti éta ogé keur ngagampangkeun merenahkeun disain fontna. Sakitu..

Copyright

©IndraAfri. Bandung.2015. Hak Cipta Kagungan Gusti Alloh SWT.

Version

Version 1.00 December 26, 2015